Kementerian Kesihatan Sebut Kepentingan Meningkatkan Kesedaran K3 Bagi Petugas Pilihan Raya

Jakarta: Kementerian Kesihatan (Kemenkes) menyatakan kepentingan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi petugas Pilihan Raya 2024 dalam konteks Bulan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (K3) yang disambut setiap 12 Januari hingga 12 Februari.

“Kita mesti melindungi kesihatan dan keselamatan pekerjaan, memandangkan pada masa ini kita juga akan mengadakan pilihan raya, jadi adalah sangat penting untuk kita memberi perhatian kepada kesihatan pegawai pilihan raya,” kata Pengarah Kesihatan bagi Umur Produktif dan Warga Emas di Dewan Undangan Negeri. Kementerian Kesihatan, Nida Rahmawati, dalam perbincangan yang berlangsung secara dalam talian di Jakarta, Jumaat.

Nida menjelaskan, peningkatan kesedaran K3 dalam setiap aktiviti amat diperlukan dalam merealisasikan budaya K3 dengan menggalakkan penglibatan aktif semua pihak bagi meningkatkan tahap kesihatan masyarakat.

“Pagi ini, semua Pusat Kesihatan Masyarakat di Indonesia serentak mengadakan gimnastik bersama petugas pilihan raya bagi menjaga kesihatan mereka, kerana mereka akan bekerja agak kuat semasa pengundian dan pengiraan undi,” kata Nida?????

Baca juga: Kementerian Kesihatan: Kes Tibi Tinggi akibat Penambahbaikan Sistem Pengesanan dan Pelaporan

Bulan K3 ini, menurutnya, penting untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sopan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang baik bagi menjamin keselamatan pekerja. Perlindungan kesihatan pekerja adalah tanggungjawab semua pihak, termasuk kerajaan, masyarakat, serta dunia perniagaan dan swasta.

“Peringatan Bulan K3 adalah momentum untuk menjadikan K3 sebagai budaya kerja dan objek keutamaan untuk mewujudkan kerja yang selamat dan bermutu agar keselamatan nyawa dan kesihatan pekerja terjamin,” katanya.

“Pentingnya perlindungan terhadap pekerja wanita dan pemahaman atau kesedaran tentang kepentingan K3 bagi wanita. Pekerja khususnya wanita sangat menyokong ekonomi negara ini, kerana jumlah pekerja Indonesia adalah 60 peratus lelaki dan 40 peratus wanita,” katanya.

Selain menyokong ekonomi, menurut Nida, pekerja wanita dalam usia reproduktif juga akan melahirkan generasi pelapis negara, justeru kesihatan pekerja wanita turut menentukan kemajuan negara. Sebelum ini, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah telah mengisytiharkan Bulan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Nasional (K3) di kawasan Peleburan PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

“Tahun ini, tema utama Bulan K3 Kebangsaan ialah Membudayakan K3, Sihat dan Selamat Di Tempat Kerja, Menjaga Kelestarian Perniagaan,” kata Ida Fauziyah.

Jelasnya, tema ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk terus mengingatkan, mengajak dan menggalakkan semangat dan budaya melaksanakan K3 di tempat kerja, yang akan membantu menggalakkan penciptaan budaya K3 yang berdikari.

Semak berita dan artikel lain di Google News

(FIR)